Friday, June 09, 2006

O iniciativi

P0stavitev plinskih terminalov v Tržaškem zalivu bi imela daljnosežne posledice za onesnaževanje okolja, povzročila bi militarizacijo (iz ti. varnostnih razlogov), tudi slovenskega primorja. Nujen odziva javnosti na komercialni projekt z mednarodnimi političnimi razsežnostmi je razlog , da se tudi v komunikacijski stroki aktivno odzovemo.

Ricardo Illy, član uprave podjetja Illy cafe, je močno vpleten v vodenje tega ekološko izredno spornega projekta plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Podjetje Illy cafe pa na drugi strani kot pomemben del svoje poslovne kulture javno poudarja in se ponaša z naravovarstveno držo. Vse kaže, da so to zgolj prazne besede.


Vrhunski slovenski kreativci z umetniškim projektom izražajo svoje nasprotovanje takšni dvoličnosti z avtorsko ANTI –TERMINAL kolekcije skodelic.

V tujini je podobnih iniciativ veliko, združenja ustvarjalcev in umetnikov pa nastajajo spontano ob priložnostih, ki kličejo po moralni in etični razsežnosti ter po komunikacijskem potencialu naše stroke.


Serija šestih kavnih skodelic, ki jo je oblikovalo šest znanih slovenskih oblikovalcev in oblikovalk, problematizira Illyjevo vpletenost v ekološko sporen in škodljiv projekt , medtem ko se uradna poslovna politika podjetja Illy prikazuje kot ekološko osveščena, celo ekološko proaktivna.

V tem primeru gre za tipično neujemanje med uradno podobo in realnimi dejanji, kar je tudi strokovno zanimiv problem, ki ga želimo s tem projektom izpostaviti.


Anti terminal so Oblikovanje :Matevž Medja (1), Radovan Jenko (2), Saša Kerkoš (3), Petja Montanez in Klemen Selan (4), Tanja Radež (5), Zora Stančič (6) in Koncept: Maja Hawlina, in Oliver Vodeb (Peppermind) + Weblog: Lovro Žitnik (Peppermind).

3 Comments:

Anonymous Anonymous said...

Kje se da šalčke kupiti?

3:46 AM  
Anonymous Anonymous said...

Čestitke. Takšen akcije smo pogrešali..

12:53 AM  
Anonymous Anonymous said...

špica akcija, mogoče bi v podporo morda te šalčke tudi tržili?

6:17 AM  

Post a Comment

<< Home

frontpage hit counter