Friday, June 09, 2006

1. New anti-terminal SILLY coffee cup collection

Silly coffe cup collection

Novi Silly grelci vode v Tržaškem zalivu - New Silly water heaters in the Gulf of Trieste


Italian creative response to the environmentally controversial project for the construction of a gas terminal in the Bay of Trieste.

Authors: Anabella and Sergio Camarinni.

3. New anti-terminal SILLY coffee cup collection / eng

Silly coffe cup collection

4. About the initiative

The planned construction of an oil terminal in the Bay of Trieste with its long-term pollution of the environment and militarisation the Slovenian coast (for a variety of safety reasons) poses an enormous challenge to the public. Indeed, the fact that this is a commercial project with vast international and political dimensions is the reason that we in the communications profession have decided to get involved.

Ricardo Illy, executive of the Illy coffee company, is one of the principal leaders of the environmentally controversial project for the construction of an oil terminal in the Bay of Trieste. This is despite the fact that the Illy company cultivates as part of its corporate culture the public image of an environmentally-safe commercial entity.

Everything indicates that these are empty words.

The Slovenian creative elite is launching an artistic project with the intention of expressing their opposition to the terminal. It is called ANTI-TERMINAL and is a collection of protest coffee cups.

Similar initiatives have been very effective in other countries. Projects that unite artists and other creative professionals emerge spontaneously at crucial moments that call for the moral and ethical dimensions as well as communications potential that these professions have in abundant supply.

The series of six coffee cups designed by six well-known Slovenian designers and artists expose the hypocrisy of Illy’s engagement in and promotion of an anti-environmental project when the stated business policy of the company is to be environmentally responsible, if not environmentally proactive.

This is a classic example of a gross mismatch between public image and the actual facts. This is a pervasive problem in the corporate world and one that we would also like to expose with our project.

The ANTI-TERMINAL team is- Design: Matevž Medja (1), Radovan Jenko (2), Saša Kerkoš (3), Petja Montanez and Klemen Selan (4), Tanja Radež (5), Zora Staničič (6) and Concept: Maja Hawlina and Oliver Vodeb (Peppermind) + Weblog: Lovro Žitnik (Peppermind)

O iniciativi

P0stavitev plinskih terminalov v Tržaškem zalivu bi imela daljnosežne posledice za onesnaževanje okolja, povzročila bi militarizacijo (iz ti. varnostnih razlogov), tudi slovenskega primorja. Nujen odziva javnosti na komercialni projekt z mednarodnimi političnimi razsežnostmi je razlog , da se tudi v komunikacijski stroki aktivno odzovemo.

Ricardo Illy, član uprave podjetja Illy cafe, je močno vpleten v vodenje tega ekološko izredno spornega projekta plinskih terminalov v Tržaškem zalivu. Podjetje Illy cafe pa na drugi strani kot pomemben del svoje poslovne kulture javno poudarja in se ponaša z naravovarstveno držo. Vse kaže, da so to zgolj prazne besede.


Vrhunski slovenski kreativci z umetniškim projektom izražajo svoje nasprotovanje takšni dvoličnosti z avtorsko ANTI –TERMINAL kolekcije skodelic.

V tujini je podobnih iniciativ veliko, združenja ustvarjalcev in umetnikov pa nastajajo spontano ob priložnostih, ki kličejo po moralni in etični razsežnosti ter po komunikacijskem potencialu naše stroke.


Serija šestih kavnih skodelic, ki jo je oblikovalo šest znanih slovenskih oblikovalcev in oblikovalk, problematizira Illyjevo vpletenost v ekološko sporen in škodljiv projekt , medtem ko se uradna poslovna politika podjetja Illy prikazuje kot ekološko osveščena, celo ekološko proaktivna.

V tem primeru gre za tipično neujemanje med uradno podobo in realnimi dejanji, kar je tudi strokovno zanimiv problem, ki ga želimo s tem projektom izpostaviti.


Anti terminal so Oblikovanje :Matevž Medja (1), Radovan Jenko (2), Saša Kerkoš (3), Petja Montanez in Klemen Selan (4), Tanja Radež (5), Zora Stančič (6) in Koncept: Maja Hawlina, in Oliver Vodeb (Peppermind) + Weblog: Lovro Žitnik (Peppermind).

Thursday, June 08, 2006

Help spread Silly!

Uporabite ikonice na svojih blogih in straneh in pomagajte pri razširjanju Silly -ja! Skopirajte HTML kodo pod izbrano ikonico v svojo stran ali blog.

frontpage hit counter